Công thức tính diện tích hình tròn thế nào là chính xác nhất?

Trong Toán học cũng như trong đời sống, hình tròn vô cùng quen thuộc với chúng ta. Thế nhưng không phải ai cũng biết được chính xác nhất công thức tính diện tích hình tròn. Và bài viết dưới đây sẽ mang tới cho bạn đọc công thức cũng như ví dụ cụ thể nhất.

Hình tròn là gì?

Hình tròn là một hình có các điểm nằm trên một đường tròn, có tâm và bán kính. Bao quanh hình tròn đó chính là tâm và bán kính của đường tròn.

Hình tròn là gì?

Hình tròn là một hình có các điểm nằm trên một đường tròn, có tâm và bán kính

Công thức tính diện tích hình tròn chính xác nhất

Công thức tính diện tích hình vô cùng dễ nhớ và khá đơn giản. Diện tích hình tròn được tính bằng độ lớn của hình tròn chiếm trên một bề mặt nhất định.

Diện tích hình tròn được tính theo công thức: Bình phương bán kính hình tròn nhân với PI

S= r² x 3,14

Hoặc

A = d²/4 x 3,14

Trong đó:

  • r: Bán kính hình tròn
  • d: đường kính hình tròn
  • π= Hằng số PI bằng 3.14

Ví dụ 1: Có một chiếc lắp ống hình tròn có đường kính bằng D= 17cm. Hỏi diện tích chiếc lắp ống là bao nhiêu?

Bài giải

Áp dụng công thức trên ta có:

R= 1/2 *d = 1/2*17 = 8,5 cm

S= R2*3,14= 8,52*3,14 = 26,69 cm

Vậy diện tích của chiếc lắp cống hình tròn là 26,69cm

Ví dụ 2: Phần tô đậm trong hình vẽ có diện tích bao nhiêu?, biết bán kính đường tròn lớn r2=1.8cm. bán kính đường tròn bé r1=1.5cm.

Cách tính diện tích hình tròn

Lời giải:

Diện tích phần tô đậm bằng diện tích đường tròn lớn trừ đi diện tích đường tròn bé.

– Diện tích hình tròn bé là:

S1= pi  * (r1)2 = 3.14 * 1.5 * 1.5 = 7.065 (cm2)

– Diện tích hình tròn lớn là:

S2= pi  * (r2)2 = 3.14 * 1.8 * 1.8 = 10.1736 (cm2)

– Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ là:

S Tô đậm=S1−S2=10.1736−7.065=3.1086(cm2).

>>>>> Tham khảo thêm thông tin: Có bao nhiêu cách tính chu vi hình tam giác trong toán học?

Cách tính diện tích hình tròn biết đường kính D

Cách làm: Để làm được bài tập cho biết đường kính d tính diện tích hình tròn, ta thực hiện theo hai bước như sau:

– Bước 1: Biết d, ta đi tìm r bằng cách sử dụng công thức: d = 2.r =>r = 1/2. d

– Bước 2: Sau khi tìm được r, ta áp dụng công thức tính diện tích hình tròn: A = π .r2Thay các dữ kiện đã biết vào, tính toán cẩn thận là tìm ra đáp số.

Bài tập áp dụng :

Tính diện tích hình tròn, biết đường kính:

a)d = 0,9m
b)d = 22dm
c) d = 4,6 cm

Bài Giải:

a) Bán kính hình tròn là: r = 1/2. d => r = 0,9 : 2 = 0,45 (m)

Diện tích hình tròn là: A = π .r2 => A = 3, 14 x (0,45)2 = 0, 63585 (m2)

b) Bán kính hình tròn là: r = 1/2. d => r = 22 : 2 = 11 (dm)

Diện tích hình tròn là: A = π .r2 => A = 3, 14 x (11)2 = 379,94 (dm2)

c) Bán kính hình tròn là: r = 1/2. d => r = 4,6 : 2 = 2,3 (cm)

Diện tích hình tròn là: A = π .r2 => A = 3, 14 x (2,3)2 = 16,6106 (cm2)

Công thức tính diện tích hình tròn được xây dựng khi biết đường kính và khi biết chu vi hình tròn. Kiến thức này là cơ bản nhưng nó được áp dụng nhiều vào trong những bài toán tính diện tích nâng cao. Và công thức tính diện tích hình tròn này có thể giúp bạn nhiều hơn trong cả cuộc sống . Chính vì vậy bạn hãy ghi nhớ nó lại nhé!

Related Posts