Hướng dẫn cách tính chiều dài hình chữ nhật

cach-tinh-chieu-dai-hinh-chu-nhat

Trong toán hình học các học sinh sẽ thường xuyên gặp các dạng toán yêu cầu tính chiều dài hình chữ nhật. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách tính chiều dài hình chữ nhật chi tiết để các em học sinh áp dụng vào bài tính toán được dễ dàng.

Định nghĩa hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông, bao gồm 2 cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau.

Chiều dài chỉ độ dài của một vật thể nào đó. Trong hình chữ nhật chiều dài của hình chữ nhật để mô tả cạnh dài nhất.

Chiều rộng chính là khoảng cách để nối từ cạnh dài này đến cạnh dài khác. Độ dài này sẽ tạo thành những góc vuông tuy nhiên có kích thước ngắn hơn so với chiều dài.

Dấu hiệu để nhận biết hình chữ nhật

Các dấu hiệu để nhận biết hình chữ nhật bao gồm:

 • Tứ giác có 3 góc vuông bằng 90 độ.
 • Hình thang cân bao gồm có số đo 1 góc bằng 90 độ.
 • Hình bình hành có 1 góc bằng 90 độ hoặc có độ dài hai đường chéo bằng nhau.
cach-tinh-chieu-dai-hinh-chu-nhat1
Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật

Những công thức liên quan đến hình chữ nhật

Việc nắm bắt các công thức liên quan đến hình chữ nhật sẽ giúp học sinh vận dụng tính toán được dễ dàng hơn. Một số các công thức như:

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Đường bao quanh toàn bộ diện tích của hình chữ nhật là chu vi của hình chữ nhật hoặc dễ hiểu hơn chu vi hình chữ nhật chính bằng tổng độ dài tất cả các cạnh.

Quy tắc để tính chu vi hình chữ nhật: Khi các cạnh có cùng đơn vị đo tính chu vi hình chữ nhật bằng cách lấy chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân với 2.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật: P = (a + b) x 2

Trong đó:

 • P: Đây là ký hiệu của chu vi hình chữ nhật.
 • a: Kích thước chiều dài của hình chữ nhật cần tính chu vi.
 • b: Kích thước chiều rộng hình chữ nhật cần tính chu vi.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Độ lớn bề mặt của hình chữ nhật hoặc phần mặt phẳng của hình chữ nhật nhìn được chính là diện tích hình chữ nhật.

Trong lĩnh vực toán học khi muốn tính diện tích hình chữ nhật: Lấy kích thước chiều dài hình chữ nhật nhân với kích thước chiều rộng hình chữ nhật. Lưu ý kích thước phải được quy đổi cùng đơn vị đo.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật: S = a x b

Trong đó:

 • S: Đây là ký hiệu diện tích hình chữ nhật.
 • a: Kích thước chiều dài của hình chữ nhật cần tính diện tích.
 • b: Kích thước chiều rộng hình chữ nhật cần tính diện tích.

Hướng dẫn cách tính chiều dài hình chữ nhật 

Dạng 1. Cho biết diện tích và chiều rộng yêu cầu tính chiều dài hình chữ nhật

Trong bài toán về hình học cho biết kích thước về diện tích và chiều rộng, hỏi tính chiều dài. Khi này học sinh cần áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật.

Từ công thức tính diện tích: S= a x b ⇔ Công thức tính chiều dài hình chữ nhật là: a= S : b.

Trong đó:

– a: Chiều dài hình chữ nhật.

– b: Chiều rộng hình chữ nhật.

– S: Diện tích hình chữ nhật.

cach-tinh-chieu-dai-hinh-chu-nhat2
Công thức tính chiều dài của hình chữ nhật khi biết diện tích và kích thước chiều rộng

Xem thêm:

Ví dụ minh họa

Mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 180m2 và chiều rộng của mảnh vườn là 20m. Hỏi chiều dài của mảnh vườn là bao nhiêu?

Bài giải

Ta có công thức tính diện tích S = a x b <=> a = S/b = 180/20 = 90m

Vậy chiều dài của mảnh vườn là 90m.

Dạng 2: Cho biết chu vi và chiều rộng của hình chữ nhật yêu cầu tính chiều dài hình chữ nhật.

Khi đó căn cứ vào công thức tính chu vi hình chữ nhật để áp dụng vào việc tính chiều dài.

Có công thức tính chu vi hình chữ nhật: P = (a + b) x 2

⇔ Chiều dài hình chữ nhật được tính bằng cách a= (P : 2) – b

Trong đó:

– P:  Ký hiệu chu vi hình chữ nhật.

– a: Chiều dài của hình chữ nhật.

– b: Chiều rộng của hình chữ nhật.

Ví dụ minh họa

Sân nhà có chu vi bảng là 10m và chiều rộng bảng là 2m. Tính chiều dài sân nhà là bao nhiêu?

Bài giải

Áp dụng công thức tính chu vi là: P = (a + b) x 2

<=> Chiều dài sân nhà là a = P/2 – b = 10/2 – 2 = 3m.

Vậy chiều của sân nhà là 3m.

Dạng 3: Khi biết chu vi hình chữ nhật và chiều rộng không có sẵn yêu cầu tính chiều dài hình chữ nhật

Ở dạng bài tập này sẽ không có công thức cụ thể như dạng trên nên học sinh cần tập trung phân tích theo từng bước và tìm ra chiều dài theo đúng yêu cầu của đề bài.

Ví dụ minh họa

Cho một hình chữ nhật có chu vi là 82cm và có chiều rộng bằng 1/4 nửa chu vi. Vậy chiều dài của hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là: P/2 = 82/2 = 41 cm.

Chiều rộng hình chữ nhật là: 1/4 x 41 = 10,25 cm.

Vậy chiều dài hình chữ nhật là: P/2 – b = 41 – 10,25 = 30,75 cm.

Lưu ý gì khi tính chiều dài hình chữ nhật

Một số những lưu ý khi tính toán chiều dài của hình chữ nhật như:

 • Khi học sinh giải các bài toán yêu cầu tính chiều dài hình chữ nhật nên đọc kỹ đề bài và nắm rõ thông tin đề bài cho. Bên cạnh đó cần xác định theo đúng tính chất của hình chữ nhật.
 • Nhớ áp dụng đúng công thức để có kết quả chính xác, cần chú ý đến các kích thước cần phải có cùng đơn vị đo, chú ý đáp án ghi đúng đơn vị đã tính.
 • Chú ý các dữ liệu đã cho trong bài toán để giải bài đúng. Trường hợp đề bài cho chu vi yêu cầu tính chiều dài hình chữ nhật hoặc đề bài cho diện tích hình chữ nhật yêu cầu tính chiều dài hình chữ nhật như vậy chúng ta sẽ áp dụng công thức để suy ra cách tính phù hợp, chính xác.
 • Khi nắm rõ đề bài và yêu cầu học sinh sẽ dễ dàng áp dụng công thức tính phù hợp.

Bài viết ở trên đã chia sẻ với học sinh những kiến thức về hình chữ nhật, hướng dẫn cách tính chiều dài hình chữ nhật. Hy vọng từ đó học sinh sẽ làm tốt các bài tập liên quan đến tính chiều dài, diện tích, chu vi của hình chữ nhật.

Related Posts