Có bao nhiêu cách tính chu vi hình tam giác trong toán học?

Hình tam giác là một trong những hình học phổ biến trong Toán học. Với hình học này cũng có rất nhiều cách tính chu vi hình tam giác. Và bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tổng hợp rõ và dễ hơn.

Sau đây là cách tính chu vi tam giác áp dụng đối với 4 trường hợp tam giác phổ biến

Cách tính chu vi hình tam giác thường

Công thức tính chu vi tam giác thường áp dụng cho tất cả các dạng tam giác thường phổ biến với các cạnh thay đổi.

P = A+B+C

Trong đó: a và b và c: Ba cạnh của tam giác thường

Cách tính chu vi hình tam giác thường

Cách tính chu vi hình tam giác thường áp dụng cho tất cả các dạng tam giác thường

Ví Dụ: Cho một tam giác thường ABC có chiều dài các cạnh lần lượt là 2,3,4 cm. Vậy diện tích tam giác thường bằng bao nhiêu?

Dựa theo công thức, chúng ta có thể tính chu vi tam giác như sau:

Ta có: a=AB=2 cm, b=AC=3 cm, c=BC=4cm

Suy ra: P = a+b+c = 2 + 3 + 4 = 9 cm

Như vậy chu vi tam giác ABC bằng 9 cm.

>>>> Tham khảo thêm: Công thức tính diện tích hình thang vuông như thế nào?

Công thức tính chu vi hình tam giác cân

Tam giác cân là trường hợp đặc biệt của tam giác thường khi có 2 cạnh có độ dài bằng nhau. Công thức tính chu vi tam giác cân tương tự như tam giác thường chỉ khác do tam giác cân nên độ dài 2 cạnh bằng nhau => chỉ cần biết độ dài 2 cạnh và tam giác cân tại đỉnh nào bạn có thể xác định chu vi hình tam giác.

Ví dụ: Cho tam giác ABC cân tại A, AB = 6cm, BC = 10cm. Tính chu vi tam giáx

Lời giải:

Do tam giác ABC cân tại A => AB = AC = 6cm

Chu vi tam giác ABC là: P = AB + AC + BC = 6 + 6 + 10 = 22 cm

Công thức tính chu vi hình tam giác đều

Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau

Do tam giác đều có ba cạnh bằng nhau và không thay đổi nên cách tính chu vi tam giác cũng khá dễ dàng.

P = A X 3 = B X 3 = C X 3

Trong đó: a là một cạnh bất kỳ trong tam giác đều

Ví Dụ: Cho một tam giác đều với chiều dài ba cạnh bằng nhau đều bằng 6cm. Hỏi chu vi của tam giác đều này bằng bao nhiêu?

Theo công thức tính chu vi tam giác đều, chúng ta có cách giải như sau:

a = b = c = 5cm

Suy ra: Chu vi tam giác đều P = a x 3 = 6 x 3 = 18 cm

Cách tính chu vi hình tam giác vuông

Tam giác vuông là trường hợp đặc biệt của tam giác khi trong tam giác có 1 góc vuông

Tam giác vuông là trường hợp đặc biệt của tam giác khi trong tam giác có 1 góc vuông. Để tính chu vi tam giác vuông khi đề bài chỉ cho độ dài 2 cạnh của tam giác bạn vẫn có thể tính chu vi tam giác dựa vào định lý Pitago để tính độ dài cạnh còn lại khi biết độ dài 2 cạnh kia.

Công thức tính chu vi tam giác vuông áp dụng cho các dạng tam giác có đường nối vuông góc giữa đỉnh và đáy của một tam giác.

P = A + B + H

Trong đó:

  • a và b : Hai cạnh của tam giác vuông
  • h: chiều cao nối từ đỉnh xuống đáy của một tam giác.

Ví dụ: Tam giác ABC vuông tại A, độ dài cạnh AB = 15cm, độ dài cạnh AC = 20cm. Tính chu vi tam giác ABC.

Lời giải:

Do tam giác ABC vuông tại A nên ta có:

AB²+AC²=BC²  (theo định lý Pitago trong tam giác vuông)

=> BC² = 15² + 20²

=> BC² = 625 cm

=> BC = 25 cm

Vậy chu vi tam giác vuông ABC là:

PABC = AB + AC + BC

=> PABC = 15 + 20 + 25 = 60 cm

Vậy chu vi tam giác ABC bằng 60 cm

Không giống như hình tròn, hình tam giác có rất nhiều hình dạng và cách tính khác nhau. Bài viết cách tính chu vi hình tam giác này hy vọng đã tổng hợp được kiến thức cho độc giả dễ nhớ và dễ hiểu hơn!

Related Posts